Etiket arşivi: hayat hikayesi

NEBEVÎ NEFES: ÖMER BİN ABDÜLAZİZ

Saray ortamlarında yetişmiş ve rahatlıklar içerisinde büyümüş birisi olan Ömer bin Abdülaziz’in hayatı, bir gecede değişir. Zengin birisiyken aniden fakir oluverir. Süslü ve pahalı giysiler giyerken, yıpranmış kumaştan kıyafetlerle idare etmek zorunda kalır. Bunun sebebi, saray imkânlarından mahrum bırakılması değil; aksine, kendi özgür iradesiyle bunu istemesidir. Başkalarının bunun nedenini anlaması kolay olmaz ama onun düşüncesi çok başkadır. Çünkü o, talep etmediği halde omuzuna yüklenen “halifelik” gibi yüksek bir görevin manevi sorumluluğu altında ezilmektedir. İşte asıl olay, halifelik gecesinden sonra başlar.

Ömer bin Abdülaziz’in yaşadığı zaman, birbirinden çok farklı ve belki de taban tabana zıt denebilecek iki dönemden oluşur. Birincisinde gözlemcidir. İkincisinde ise aktiftir, hatta başroldedir. Bu dönemler özetle şöyledir:

1. Dışta savaşların hükümran olduğu, dâhildeyse iç çekişmelerin dinmek bilmediği için insanların büyük sıkıntılar içerisinde olduğu çocukluk dönemi: Bu dönemde genel olarak üçbaşlılık hâkimdir. Mekke-Kûfe-Şam arasında sürmekte olan üçlü iktidar kavgası kardeşi kardeşe düşürmekte ve İslam âleminin bağrına saplanmış bir hançer gibi kanatmaktadır. Her ne kadar tedavi olarak uygulanan bazı tedbirler, zaman zaman akan kanı durdursa da asıl sorun olan çokbaşlılığa müdahale edilemediği için hançer her hareket ettiğinde kanama yeniden başgöstermektedir.

Buna ilave olarak bir de nerede, ne zaman harekete geçeceği belli olmayan Haricilerin isyanları vardır ki, bu hareket, hem bu üç iktidarın hem de halkın korkulu rüyası haline gelmiş, gününü-gecesini çekilmez kılmıştır.

İktidar kavgaları, isyanlar, istikrarsızlıklar… İnsanlar artık bu kâbusun bir an önce bitmesi için İlahî bir nurun imdada yetişmesi için sürekli duadırlar. NEBEVÎ NEFES: ÖMER BİN ABDÜLAZİZ yazısına devam et